Logo

Welkom op de website van de Stichting Oud Louisianen.

  

Onze doelstellingen waren:

het ondersteunen van - en hulp bieden aan - oud-pupillen van de tussen 1869 en 2002 gevestigde internaten van de Louisa Stichting te 's-Gravenhage, Arnhem en Baarn waarvan de vestiging te Baarn de naam Louisa State heeft gedragen, alsmede het ondersteunen van naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komende kinderen van oud-pupillen, andere voorheen aan Louisa State gelieerde personen en andere daarvoor in aanmerking komende jongeren, alles in de ruimste zin des woords.

het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen oud-pupillen van de onder genoemde internaten.

De SOL is opgeheven wegens gebrek aan interesse en gezien meeste Louisianen - Oud Statelingen elkaar via social media goed kunnen bereiken en zelf bijeenkomsten organiseren met hun jaargenoten.

De financiele tegoeden die wij in de stichting hadden zijn geschonken aan de Stichting Masechaba www.masechaba.nl die zich bezig houden met het helpen van kansarme kinderen en wezen in Zuid Afrika.

Wij sluiten het organiseren van een grote reunie in de toekomst nooit uit en blijven bereikbaar per e-mail voor eventuele hulp of advies aan oud Louisianen.


Namens het bestuur van de de voormalige Stichting Oud Louisianen,

 

Bert Koopman          Voorzitter (1980-1982)

Liesbeth BIrza           Secretaris (1962-1966)

Marcel Toet               Penningmeester (1981-1987)

Linda Smidt               Algemeen Lid (1959-1963)

Clinton Aarts             Algemeen Lid (1997-2001)

 

info@louisastate.org 2019